THOẢ THUẬN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KARAOKECUATUI


Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Thoả thuận”). Bằng việc sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan được đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Ứng dụng và không muốn tiếp tục sử dụng Ứng dụng, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng hoặc dịch vụ này.


Điều khoản sử dụng này cấu thành một Thỏa thuận pháp lý giữa bạn và CÔNG TY CỔ PHẦN REDEFINE ("REDEFINE"). Để sử dụng Ứng dụng bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng KARAOKECUATUI được cung cấp bởi REDEFINE ("Ứng dụng"), và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào do REDEFINE cung cấp với mục đích hỗ trợ kết nối và/hoặc điều khiển và/hoặc quản lý ứng dụng KARAOKECUATUI (gọi chung là "Dịch vụ"), bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại trang web karaokecuatui.vn và/hoặc thông qua Ứng dụng.


REDEFINE bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà REDEFINE cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng tải trên trang web karaokecuatui.vn. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng cũng như Điều khoản sử dụng tại quốc giao nơi bạn sử dụng Dịch vụ mà có thể khác so với Điều khoản sử dụng tại quốc gia nơi bạn sử dụng Ứng dụng. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.


Giới Thiệu Về Ứng Dụng


KARAOKECUATUI là ứng dụng quản lý, điều khiển, phát và trải nghiệm hát karaoke thế hệ mới. Ứng dụng KARAOKECUATUI được triển khai làm 02 phiên bản, phiên bản thứ nhất được triển khai trên đầu phát karaoke kết nối với TV để phát bài hát, phiên bản này được cài đặt sẵn trên đầu phát sử dụng hệ điều hành Android. Phiên bản thứ 02 được phát hành cho các thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android và iOS.


Quyền Sở Hữu Ứng Dụng


Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi REDEFINE, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi REDEFINE và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của REDEFINE.


Tài Khoản Người sử dụng


Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của REDEFINE, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.


Phí Và Các Khoản Thu


Hiện tại REDEFINE chưa tiến hành bất cứ khoản thu trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà chúng tôi đang cung cấp.


Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi KaraokeCuaTui


Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng hoặc thực hiện các chương trình quảng cáo, truyền thông nhằm quảng bá cho Ứng Dụng.


Sử dụng


Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của REDEFINE.
  - Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;
  - Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;
  - Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
  - Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
  - Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;
  - Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng;   - Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của REDEFINE, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
  - Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi REDEFINE;
  - Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng;
  - Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin, hình ảnh, video, ... vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân.
  - Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
  - Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi REDEFINE trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
  - Các hình thức vi phạm khác.


Xử Lý Vi Phạm


Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, REDEFINE có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, REDEFINE và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.


Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:   (1) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ trong của thiết bị cài đặt.
  (2) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.
  (3) Truy cập vào hình ảnh, video lưu trữ trên thiết bị của bạn.
Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với REDEFINE về việc truy cập này.
(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:
  (1) Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, địa chỉ email;
  (2) Thông tin thiết bị: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản Ứng Dụng mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
  (3) Thông tin chung: Thông tin về bài hát, video mà bạn đã hát thông qua Ứng Dụng.
Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.


Cam Kết Bảo Mật Thông Tin


REDEFINE sử dụng các phương thức truyền tin an toàn và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin các nhân mà bạn cung cấp cho REDEFINE hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


Miễn Trừ Trách Nhiệm


REDEFINE KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HOẶC BẢO LÃNH NÀO VỀ ĐỘ TIN CẬY, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, TÍNH SẴN CÓ, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG. REDEFINE KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG (A) VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC AN TOÀN, KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC VẬN HÀNH KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, HỆ THỐNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO KHÁC, (B) DỊCH VỤ VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, (C) BẤT KỲ DỮ LIỆU ĐƯỢC LƯU TRỮ NÀO SẼ CHÍNH XÁC HAY ĐÁNG TIN CẬY, (D) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, QUÀ TẶNG HOẶC TÀI LIỆU KHÁC MÀ BẠN MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN, (E) CÁC LỖI HOẶC KHIẾM KHUYẾT TRONG ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC (F) ỨNG DỤNG HOẶC (CÁC) MÁY CHỦ CHO PHÉP ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG SẼ KHÔNG CÓ VIRÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC (G) ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM THEO DÕI BẠN HOẶC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA SỬ DỤNG. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN ĐÚNG TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN MỘT CÁCH RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, THEO ĐÂY SẼ ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG PHẠM VI CAO NHẤT VÀ TỐI ĐA CÓ THỂ.
REDEFINE KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, HAY BẢO LÃNH ĐỐI VỚI ĐỘ TIN CẬY, TÍNH AN TOÀN, KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP HAY TÍNH SẴN CÓ CỦA BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC DỊCH VỤ KARAOKE CỦA BÊN THỨ BA, DỊCH VỤ HOẶC QUÀ TẶNG CÓ ĐƯỢC HOẶC CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÁC BÊN THỨ BA THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, ỨNG DỤNG VÀ/HOẶC PHẦN MỀM. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, QUÀ TẶNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC DỊCH VỤ KARAOKE CỦA BÊN THỨ BA, VÀ/HOẶC QUÀ TẶNG LÀ HOÀN TOÀN THUỘC VỀ RIÊNG BẠN VÀ BẠN SẼ KHÔNG KIỆN ĐÒI REDEFINE DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.


Chậm Trễ Do Internet


Dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn Đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức Điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vòng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt Động. REDEFINE không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi chuyển giao, các Thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề trên.


Chuyển Nhượng


Thỏa thuận này, được tạo thành bởi Điều khoản sử dụng này được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không thể được bạn chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của REDEFINE nhưng có thể được REDEFINE chuyển nhượng mà không cần sự chấp thuận của bạn. Bất kỳ hành động cố ý chuyển nhượng nào của bạn vi phạm mục này sẽ bị coi là vô hiệu.


Điều Khoản Chung


Thỏa thuận chịu điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không liên quan đến việc lựa chọn hay mâu thuẫn quy định pháp luật của bất kỳ quyền tài phán nào, và bất kỳ tranh chấp, hành động, khiếu nại hay lý do khởi kiện xuất phát từ hay liên quan đến Điều khoản sử dụng hoặc Dịch vụ sẽ hoàn toàn thuộc quyền xét xử của tòa án Việt Nam mà bạn đồng ý tuân theo.
Không có bất kỳ sự liên doanh, hợp tác, thỏa thuận lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa bạn, REDEFINE hay bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào được tạo thành từ Điều khoản sử dụng này hay từ việc sử dụng Dịch vụ.
Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành đến mức tối đa theo luật pháp. Việc này cũng áp dụng, không giới hạn, đối với các pháp luật áp dụng và quyền tài phán như nêu trên.
Việc REDEFINE không thể thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của Điều khoản sử dụng không cấu thành sự khước từ những quyền hay điều khoản đó trừ khi được REDEFINE thừa nhận và chấp thuận dưới dạng văn bản. Điều khoản sử dụng bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và REDEFINE và thay thế tất cả các đàm phán hoặc thảo luận trước đây, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (nếu có) giữa các bên liên quan đến các vấn đề trong tài liệu này.
Bạn chấp thuận rằng REDEFINE có quyền chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức trong trường hợp bạn bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Thỏa thuận này. Để tránh nghi ngờ, việc chấm dứt Thỏa thuận này không đòi hỏi REDEFINE phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà bạn phải chịu khi sử dụng Dịch vụ từ Nhà Cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận này.


Liên Lạc Với Chúng Tôi


- Địa chỉ email [email protected]; hoặc
- CÔNG TY CỔ PHẦN REDEFINE: 22 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.